Zgodovina platine

V nasprotju s srebrom in zlatom, ki sta zelo cenjeni plemeniti kovini od starega veka, platina nima tako dolge zgodovine in bogate tradicije kot plemenita kovina. Dolgo časa je bila platina obravnavana kot ničvredna, čeprav je danes platina najbolj cenjena plemenita kovina in je običajno vsaj dvakrat dražja od zlata.

Platino so prvi odkrili španski konkvistadorji v Južni Ameriki v 16. stoletju med iskanjem zlata, medtem ko prvi pisani vir, ki omenja najdbo “neznane plemenite kovine med Darien-om in Mehiko, izvira iz leta 1557 izpod peresa italijanskega humanista Julius-a Caesar-ja Scalinger-ja. Platino so sicer že poznali in uporabljali Indijanci, vendar je odkrije platine uradno pripisano španskemu generalu, raziskovalcu, astronomu in prvemu španskemu guvernerju Louisiane – Antonio-ju de Ulloa-ji. Antonio de Ulloa je namreč poročal o obstoju platine leta 1735, ko je bil na ekspediciji v Peruju.

Zgodovina platine

Antonio de Ulloa je sicer uradno odkril platino, vendar ni nadaljeval s proučevanjem le-te. Kljub temu pa je novo odkrita kovina kmalu pritegnila pozornost mnogih evropskih kemikov in znanstvenikov: Charles Wood, Torbern Bergman, William Lewis, itd., medtem ko je Henric Scheffer leta 1752 objavil svojo študijo platine, v kateri opisuje le-to kot belo zlato. Kljub temu, pa so Španci, ki so v Južni Ameriki kopali srebro, platino smatralo kot nezaželeno nečistost srebra.

Zaradi svoje redkosti in težji obdelavi se je platina do konca 19. stoletja uporabljala le omejenih količinah pri izdelavi nakita. Toda ko je angleški fizik in kemik William Hyde Wollaston leta 1803 predstavil metodo za obdelovanje platinaste rude, se je uporaba platine razširila.

Varčevanje v platini

Varčevanje v platini ponuja nekatere prednosti v primerjavi z varčevanjem v ostalih plemenitih kovinah kot tudi če varčujemo v banki ali varčevalnemu skladu. Fizično lastništvo platine namreč ponuja podobne prednosti kot posedovanje katerekoli druge plemenite kovine in tako predstavlja alternativno varčevanje za tiste, ki ne zaupajo raznim varčevalnim skladom kot tudi za tiste, ki varčujejo za eventualne težke čase.

Platina

Platina je najbolj cenjena plemenita kovina in celo velja za bolj prestižno od zlata, vendar manj od diamantov. Ravno zaradi tega bo platina skoraj zagotovo ena od redkih stvari, ki bodo ohranile svojo vrednost ob morebitnemu zlomu obstoječega finančnega sistema. Potrebno se je namreč zavedati, da je prihodnost negotova in da nas lahko doleti praktično vse, od zloma obstoječega finančnega sistema do tretje svetovne vojne, čeprav si je vse to danes težko zamisliti. Prav tako ni nemogoče, da današnja plačilna sredstva postanejo le še ničvreden papir. V zgodovini smo že bili priče takemu razvoju in nikakor se ne moremo zanašati na to, da se ne more ponoviti.

Kakorkoli, če pustimo ob strani najslabši možen scenarij, ki se lahko uresniči ali pa ne, varčevanje v platini predstavlja določeno varnost pred inflacijo, ki lahko “požre” naše prihranke v katerikoli valuti. Ena unča platine namreč ostaja ena unča platine ne glede na čas, kraj ali gospodarsko situacijo. Tako platina predstavlja nekoliko večjo stopnjo varnosti v primerjavi s tradicionalnimi načini varčevanja, kar pa je verjetno najpomembnejši faktor za tiste, ki varčujejo za daljše časovno obdobje in jih dnevni vzponi in padci cen platine toliko ne interesirajo.

Uporaba platine

Platino se je do konca 19. stoletja zaradi njene redkosti in težavne obdelave uporabljalo le v omejenih količinah za izdelavo nakita. Ključnega pomena za razširitev uporabe platine je bilo odkritje metode za obdelavo platinaste rude leta 1803. Metodo za obdelavo platinaste rude je odkril angleški fizik in kemik William Hyde Wollaston.

Danes se platina uporablja v številnih industrijskih panogah. Večino letne proizvodnje platine – približno 60% pa se porabi v avtomobilski industriji. Platina ima odlične katalitične lastnosti, zato se večina platine uporabi prav za izdelavo katalitičnih konvertorjev, čeprav je potrebno omeniti, da nekatera avtomobilska podjetja zaradi visokih cen platine prehajajo na paladij. Kakorkoli, razen za izdelavo katalitičnih konvertorjev pa je platina zelo iskana v industriji tudi zaradi odpornosti proti visokim temperaturam, koroziji in kemijskemu napadu ter stabilnih električnih lastnosti.

Uporaba platine

Platina se zaradi svoje privlačne srebrno-bele in visokega leska ter odpornosti proti izrabi in potemnitvi uporablja tudi za izdelovanje prvovrstnega nakita, medtem ko se v zlitini z drugimi kovinami uporablja tudi v zobozdravstvu, izdelavi medicinskih pripomočkov in instrumentov, električnih kontaktov, itd.

Poleg široke uporabe v industriji se platina uporablja tudi kot vrsta investicije oziroma varčevanja. Pri tem je pomembno poudariti, da ima platina mnogo krajšo zgodovino v finančnem sektorju v primerjavi z zlatom in srebrom, čeprav je platina danes najdragocenejša plemenita kovina in je načeloma vsaj dvakrat dražja od zlata. Poleg platinastih naložbenih palic je mogoče investirati ali varčevati tudi v platinastih naložbenih kovancih, vendar je zaradi težje obdelave platine na voljo le nekaj različnih platinastih naložbenih kovancev.

Prednosti varčevanja v platini

Varčevanje v platini ponuja nekatere prednosti v primerjavi z ostalimi oblikami varčevanja kot tudi z varčevanjem v ostalih plemenitih kovinah, ki so vredne razmisleka, preden izberemo vrsto varčevanja, ki nam najbolj odgovarja. Sicer pa ni nikoli prepozno, da si premislimo ali da spremenimo vrsto varčevanja.

Platina investiranje

Pri varčevanju v platini zagotovo najbolj izstopa varnost naših prihrankov. Ena unča platine se nikakor ne more skrčiti ali zmanjšati, medtem ko se dejanska vrednost na primer 1000 eurov lahko zmanjša relativno hitro. Tako kot varčevanje v drugih plemenitih kovinah tudi varčevanje v platini predstavlja varnost pred inflacijo, ki je nočna mora vseh varčevalcev. Poleg tega je cena platine relativno stabilna in je običajno dvakrat višja od cene zlata, čeprav se cene na trgu spreminjajo iz dneva v dan.

Platina ima sicer krajšo zgodovino v finančnem sektorju kot srebro in zlato, vendar je platina najbolj cenjena plemenita kovina in po vsem svetu tudi velja za bolj prestižno od zlata. Zaradi tega vnovčitev platine ne bi smela predstavljala večjih težav ne glede na čas ali kraj. Poleg tega je platino tudi mnogo lažje shranjevati in premikati kot na primer srebro ali paladij. Ena unča platine je običajno približno 100 unč srebra zato je platino mnogo lažje shranjevati, medtem ko se je z 10 unčami platine možno gibati neopaženo, kar nam pa nikakor ne more uspeti s 1000 unčami srebra, ki so približno enake vrednosti kot 10 unč platine.

Prednosti investiranja v platino

Investiranje v platino ponuja določene prednosti v primerjavi z naložbami v delnice ali razne investicijske sklade kot tudi v primerjavi z investiranjem v druge plemenite kovine, čeprav je platina predvsem atraktivna zaradi relativne varnosti. Tako kot ostale plemenite kovine tudi platina predstavlja neprimerljivo večjo varnost naložbe v primerjavi z investicijami v delnice, vrednostne papirje, investicijske sklade ali celo nepremičnine. Čeprav mnogi so mnogi prepričani, da je najbolj varna naložba prav v nepremičnine, pa so slednje ob globalnem segrevanju izpostavljene raznim vremenskim tegobam, poleg tega pa jih je praktično nemogoče vnovčiti tudi ob eventualni gospodarski krizi ali vojni.

Platina varčevanje

Poleg relativne varnosti naložbe, pa je platina primerna za investiranje tudi zaradi drugih razlogov. Cene platine so v zadnjih letih konstantno rasle, medtem ko povpraševanje presega ponudbo, čeprav je bilo ravno obratno leta 2006. V marcu leta 2008 so cene platine dosegle svoj vrh, vendar je julija istega leta sledil postopen padec in oktobra je bila cena ene unče platine skoraj izenačena s ceno ene unče zlata. Vendar če upoštevamo običajno razmerje med ceno platine in ceno zlata, ki je 2:1 v prid platine in tudi da strokovnjaki za naložbe svetujejo nakup, ko je cena nizka, se nam bi morda nakup platine v tem trenutku zelo obrestoval.

V primerjavi s srebrom in zlatom, ki sta zelo priljubljeni obliki investiranja, pa so naložbe v platino bolj redke, verjetno zaradi njenih visokih cen in kratke zgodovine v finančnem sektorju. Kljub temu bi naj bila naložba v platino varna, čeprav ni nobenega zagotovila, da bo investicija v platino prinesla kakšne večje dobičke niti po daljšem časovnem obdobju. Poleg tega pa bodo tisti, ki so v platino investirali marca 2008, ko je cena platine bila najvišja, zelo verjetno morali čakati kar precej časa, da bodo povrnili vrednost svoje naložbe.

Pomanjkljivosti varčevanja v platini

Poleg prednosti, ki jih prinaša varčevanje v platini, ki so vredni razmisleka pri izbiri vrste varčevanja, ima slednje tudi svoje pomanjkljivosti, ki prav tako ne smejo biti prezrti. Čeprav je zaradi visoke cene shranjevaje platine mnogo lažje kot shranjevanje na primer srebra ali paladija, pa ima shranjevanje platine tudi svoje pomanjkljivosti. Prav zaradi visoki cen platine ima nekaj unč le-te zelo visoko vrednost in zato mora biti shranjena na varnem mestu, bodisi doma bodisi v banki.

Platinasti kovanci

Poleg zagotavljanja varnega mesta za shranjevanje platine, pa vsakdo, ki ima v lasti le nekaj unč, mora to obdržati kot strogo skrivnost, še posebej, če platino shranjuje doma. Poleg resnično najožjih družinskih članov ne sme nihče vedeti in niti domnevati, da posedujemo platino, kajti v tem primeru smo zelo izpostavljeni morebitnemu ropu in lahko ogrozimo našo osebno varnost kot tudi varnost naše družine.

Zagotavljanje primernega mesta za shranjevanje platine in biti o tem tiho kot miš je sicer skupna pomanjkljivost varčevanja v vseh plemenitih kovinah in platina ni nobena izjema. Toda v nasprotju s srebrom in zlatom, ki sta v zgodovini že dokazala svojo vrednost v kriznih časih, pa ni mogoče napovedati kako se bo obnesla platina ob eventualnemu finančnemu zlomu ali v primeru vojne. Platina je danes sicer bolj cenjena od zlata in velja za najbolj prestižno plemenito kovino, vendar ni nobenega zagotovila, da bo tako tudi ob morebitni večji krizi. V primeru, da platina zadrži svojo vrednost tudi v težkih časih, pa se bomo verjetno morali soočiti s težavami pri morebitni menjavi platine za določene dobrine, kajti malo verjetno je, da nam bo uspela poštena menjava.

Pomanjkljivossti investiranja v platino

Ker ima vsaka investicija svoje pomanjkljivosti, gotovo ne preseneča dejstvo, da ima določene pomanjkljivosti tudi investiranje v platino. Kot vse primerljive investicije, ki zagotavljajo relativno varnost naložbe, tudi investiranje v platino ne ponuja večjih možnosti za večje dobičke, oziroma zahteva določen čas in tudi določeno mero potrpežljivosti.

Platina graf

Cene platine so relativno stabilne oziroma rastejo in padajo v določenem razmerju z ostalimi plemenitimi kovinami. Tako je kakršnakoli sprememba razmerja cen med plemenitimi kovinami v prid platine manj verjetna, medtem ko padec cen platine po juliju 2008 celo namigujejo drugače. Cena platine je v oktobru istega leta bila skoraj izenačena s ceno zlata, kar lahko pomeni tudi spremembo običajnega razmerja cen med platino in zlatom za daljše časovno obdobje. Tako pa naložba v platino izgleda manj privlačno.

Med pomanjkljivostmi investiranja v platino gre omeniti tudi kratko zgodovino platine v finančnem sektorju v primerjavi s srebrom in zlatom, kar ne omogoča boljšega zgodovinskega pregleda. Srebro in zlato sta namreč zelo priljubljeni obliki naložbe vse od antike, platina pa je na voljo investitorjem šele od druge polovice 20. stoletja. Tako je poleg slabšega zgodovinskega pregleda mnogo težje tudi predvideti prihodnji trend cen platine. Poleg tega pa je nakup platine v nasprotju z zlatom obdavčen po vsem svetu. DDV znaša okoli 20% oziroma nekaj malo več ali manj, odvisno od države do države.

Investiranje v platino

V nasprotju s srebrom in zlatom, ki imata bogato zgodovino in tradicijo v finančnem sektorju, je platina v finančnem sektorju relativno nova, saj je na voljo investitorjem šele od druge polovice 20. stoletja. Kljub temu je platina danes izjemno cenjena plemenita kovina in velja za bolj prestižno od zlata ter ima načeloma vsaj dvakrat višjo ceno. Poleg tega investiranje v platino ponuja podobne priložnosti, prednosti in pomanjkljivosti kot naložba v druge plemenite kovine.

Platinaste  palice

Največja proizvajalka platine je Južna Afrika, ki je v letu 2006 proizvedla kar 78% letne svetovne proizvodnje platine, medtem ko Južni Afriki sledi Rusija s približno 13% celotne svetovne proizvodnje platine. Čeprav je vsem plemenitim kovinam skupna njihova redkost, pa platina po svoji redkosti v primerjavi z ostalimi plemenitimi kovinami še posebej izstopa. Poleg tega povpraševanje po platini vse od leta 1991 presega njeno ponudbo, čeprav je ponudba presegla povpraševanje leta 2006.

Investicije v platino so v primerjavi z naložbami v srebro in zlato manj priljubljene in so tudi redkejše zaradi visoke cene platine, morda pa tudi zaradi njene kratke zgodovine v finančnem sektorju. Kljub temu pa bi naložba v platino morala biti enako varna kot investicija v katerokoli drugo plemenito kovino, čeprav so cene platine v veliki meri odvisne od ponudbe in povpraševanja. Po naglem narastu cen marca leta 2008 je namreč sledil nagel padec cen do te mere, da so se cene platine in zlata v oktobru istega leta skoraj izenačile. Vendar če upoštevamo običajno razmerje cen med eno unčo platine in eno unčo zlata, ki je 1:2 v prid platine, se nam bi morda naložba v platino v tem trenutku morda obrestovala.

Načini investiranja/varčevanja v platini

Najbolj pogosta in najbolj priljubljena oblika investiranja/varčevanja v platini je nakup platinastih naložbenih palic oziroma platinastih naložbenih kovancev, tako kot pri investiranju/varčevanju v drugih plemenitih kovinah. Tako platinaste naložbene palice kot kovance lahko kupimo v določenih bankah, trgovinah s plemenitimi kovinami ali pri fizičnih osebah, ki prodajajo platino iz tega ali onega razloga. Toda če se odločimo za nakup platine pri neznanih fizičnih osebah, moramo biti pozorni na morebitne goljufije in da ne preplačamo dejanske vrednosti. Poleg tega pa se moramo izogniti izdajanju kakršnihkoli osebnih podatkov, zlasti takšnih, ki bi lahko izdali naslov našega bivališča. Poleg tega tudi ni priporočljivo kupovati platine ali katerekoli druge plemenite kovine na istem mestu ali pri isti osebi, kajti tako se krog ljudi, ki ve da investiramo/varčujemo v platini, nevarno razširi.

Platinaste naložbene palice

Platinaste naložbene palice se prodajajo v različnih velikostih, ki se gibljejo od 1 grama do 500 gramov, medtem ko je čistost običajno 999,5/1000. V primerjavi s srebrom in zlatom, ki se ju da sorazmerno lahko obdelovati in oblikovati, pa je obdelovanje platine mnogo težje, zato na voljo mnogo manj platinastih naložbenih kovancev v primerjavi z zlatimi in srebrnimi. Med najbolj priljubljenimi platinastimi naložbenimi kovanci so kanadski javorjev list (Canadian Maple Leaf), ameriški orel (American Eagle), avstralska koala (Australian Kola), kitajski panda (Chinese Pandas) in dva sovjetska platinasta kovanca. Vsi našteti kovanci vsebujejo eno unčo platine.

Poleg investiranja ali varčevanja v fizični platini je mogoče kupiti tudi platinaste certifikate ali investirati v delniško družbo za izkop platine. Le-ta pa ne pomeni neposredne naložbe v platino, ampak investicijo v podjetje v obliki lastniškega deleža, kar pa zahteva določeno znanje trgovanja z delnicami.

Kaj je platina

Platina je prehodna kovina s kemijskim simbolom “Pt”. Ime za platino izvira iz španskega poimenovanja za srebro – la plata, ker platina s svojo srebrno belo barvo močno spominja na srebro.

V nasprotju s srebrom in zlatom, ki sta celo cenjeni plemeniti kovini že od antičnih časov, je platina dolgo veljala za brezvredno in je bila zelo poceni, dokler se ni izpostavilo, da je zelo redka in da je stabilna v vodi in na zraku.

Platina

Platino so prvi odkrili španski konkvistadorji v Kolumbiji v 16. stoletju, čeprav so platino že poznali in tudi uporabljali že v času staroameriških civilizacij. Ko so Španci odkrili platino, so jo smatrali kot nečistost v srebru, ki so ga izkopavali v Ameriki. Zato se odkritje platine načeloma pripisuje španskemu generalu, raziskovalcu, astronomu in prvemu španskema guvernerju Louisiane – Antonio-ju de Ulloa-ji, ki je prvi poročal o obstoju platine v Južni Ameriki leta 1735, ko je bil na ekspediciji v Peruju.

Platina v čisti obliki je upogljiva in primerna za obdelovanje, vendar se v naravi načeloma nahaja v zlitini z ostalimi kovinami. Zato je bil ključnega pomena za širšo uporabo platine razvoj metode za obdelovanje platinaste rude, ki jo je razvil angleški fizik in kemik William Hyde Wollaston leta 1803.

Danes je platina bolj cenjena od zlata in ima tudi višjo ceno, ki je načeloma vsaj dvakrat višja od cene zlata. Platina se uporablja v številnih industrijskih panogah, vendar je s kar 60% celotne letne svetovne proizvodnje platine največji potrošnik le-te avtomobilska industrija.