Družinske finance: Ocena naložbenega portfelja petčlanske družine <b>…</b>

Upoštevajte, da lahko že groba sestava, ki vključuje 60 odstotkov delnic, 20 odstotkov obveznic, 10 odstotkov denarja in 10 odstotkov alternativnih investicijskih oblik (nepremičninski skladi, žlahtne kovine in podobno), …

Več:

  • admin

Related Posts

Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *