Načini investiranja/varčevanja v srebru

Najbolj znani in priljubljeni obliki tako za investitorje kot za varčevalce sta nakup srebrnih naložbenih palic oziroma srebrnih naložbenih kovancev. Tako srebrne naložbene palice kot kovance je možno kupiti v nekaterih bankah, trgovinah s plemenitimi kovinami kot tudi od fizičnih oseb, ki jih zaradi različnih vzrokov prodajajo. Pri nakupu srebra pri fizičnih osebah je potrebno biti pozoren na morebitne goljufije in da ne plačamo več kot bi sicer na banki ali specializirani trgovini.

Srebro investiranje

Srebrne naložbene palice so na voljo v različnih velikostih:

    * 1000 unč (31 kilogramov)
    * 100 unč (3,11 kilograma)
    * 1 kilogram
    * 10 unč (0, 311 kilograma)
    * in 1 unča (31,1 gramov)

Poleg srebrnih naložbenih palic je priljubljena oblika za investitorje in varčevalce tudi nakup različnih srebrnih naložbenih kovancev, ki so prav tako v različnih velikostih: 1/2 unče, 1 unča, 2 unči, 10 unč in 1 kilogram. Srebrne naložbene kovance kujejo mnoge države, medtem ko nekatere države občasno izdajo priložnostne srebrne kovance, ki so načeloma nekoliko dražji kot naložbeni.

Poleg investiranja/varčevanja v fizično srebro je mogoče tudi kupiti srebrne certifikate, ki garantirajo lastništvo določene količine srebra, ki ga njegov lastnik fizično ne poseduje. Podobno obliko predstavljajo tudi tako imenovani srebrni računi, ki omogočajo nakup in prodajo srebra brez, da bi le-to bilo v fizični lasti imetnika srebrnega računa.

Eno izmed možnosti za investiranje v srebro kot tudi za varčevanje predstavlja tudi naložba v delniško družbo za proizvodnjo srebra, vendar slednje ne predstavlja naložbe v srebro ampak v podjetje v obliki lastniškega deleža, kar pa že zahtev določeno znanje trgovanja z delnicami.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *