Načini investiranja/varčevanja v zlatu

Obstaja več načinov investiranja/varčevanja v zlatu, čeprav sta najbolj znani in priljubljeni obliki nakup zlatih naložbenih palic in zlatih naložbenih kovancev. Tako zlate naložbene palice kot kovance je mogoče kupiti v nekaterih bankah, trgovinah s plemenitimi kovinami kot tudi od fizičnih oseb. Toda če se odločimo za nakup pri fizični osebi, moramo biti pozorni na morebitne goljufije in da ne plačamo več, kot bi sicer v banki ali trgovini s plemenitimi kovinami.

Zlate naložbene palice se delijo na dve obliki, in sicer po načinu izdelave: ulite ali kovane. Poleg tega pa obstaja več velikosti, ki se gibljejo od ene unče do 10 unč, vendar so na voljo tudi večje in manjše zlate naložbene palice. Tako lahko kupimo tudi zlate naložbene palice, ki tehtajo 1 kilogram kot tudi takšne, ki tehtajo le 1 gram.

Investiranje v zlato

Drug način investiranja ali varčevanja v fizičnem zlatu predstavljajo zlati naložbeni kovanci, ki so načeloma v naslednjih velikostih: 1 unča, 1/2 unče, 1/4 unče, 1/10 unče in 1/20 unče. Poleg investiranja /varčevanja v fizičnem zlatu pa je mogoče tudi investirati ali varčevati ne da bi posedovali fizično zlato, in sicer s tako imenovanimi zlatimi certifikati ali zlatimi računi. Obe metodi nakupa zlata sta popolnoma zanesljivi in zagotavljata lastništvo določene količine zlata, brez da bi bilo to fizično v naši lasti.

Poleg omenjenih oblik pa je mogoče tudi investirati v delniško družbo za proizvodnjo zlata, vendar pa ta način ne predstavlja neposredne naložbe v zlato, temveč v podjetje v obliki lastniškega deleža. Zato je pri tej obliki investiranja/varčevanja v zlatu potrebno imeti vsaj osnovno znanje trgovanja z delnicami.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *