Month: February 2010

Zanimivi podatki Blog

Zanimivi podatki

... Primanjkljaj Španije 2009 – 151 mrd $; Vrednost letne proizvodnje zlata 2009 (ocena) – 2356 ton – 84 mrd €; Tržna kapitalizacija Goldman Sachs – 8…