Month: May 2006

POD LUPO: VARNA NALOŽBA Blog

POD LUPO: VARNA NALOŽBA

Na grafu so omenjene naložbe, ki veljajo za manj tvegane: Na tem seznamu manjkajo še druge manj tvegane naložbe kot so npr. žlahtne kovine ali nepremi…