Ste začetnik in potrebujete računovodstvo za s.p.

Katere poslovne knjige moram voditi? Naj vodenje računovodstava zaupam prijateljici ali resnemu računovodskemu servisu? Računovodstvo za podjetja je dejavnost vrednostnega spremljanja in preučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem posameznega podjetja. 

Ta pomembna poslovna funkcija zajema: – računovodsko načrtovanje in analiziranje, – računovodstvo nadziranje, – knjigovodstvo V majhnih podjetij dajejo največ povdarka ravno na knjigovodstvu saj je ravno ta po zakonu obvezen medtem ko ostale dejavnosti niso. Samostojni podjetniki (s.p.) morajo v okviru svojega računovodstva voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti. Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke s knjiženimi poslovnimi dogodki.
Pri enostavnem knjigovodstvu se poslovni dogodki knjižijo v knjigo prihodkov in odhodkov, register osnovnih sredstev ter knjigo ostalih terjatev in obveznosti. Polega naštetih temeljnih knjig je treba voditi tudi evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, kar je možno voditi tudi v sklopu knjige prihodkov in odhodkov, ter evidenco pretoka listin med podjetjem in njegovim gospodinjstvom.
Odločitev za enostavno knjigovodstvo je v domeni samostojnega podjetnika (s.p.) in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (novinarji, kulturni delavci, …). Zato je smiselno, da računovodstvo za s.p. vodi strokoven računovodski servis ali pa naredite kratek tečaj knjigovodstva in knjige vodite povsem samostojno. Izpolnjevati morate vsaj dve od meril: število delavcev ne sme presegati tri in letni prihodki morajo biti nižjo od 42.000 €.