Zbirateljski kovanci ob 100-letnici prvega poleta z motornim

Interesentom so v mreži Deželne banke Slovenije še vedno na voljo zbirateljski zlatniki in srebrniki, izdani ob 100-letnici rojstva slikarja Zorana Mušiča, ter nekatere numizmatične vrednosti, ki jih je Slovenija izdala v letu 2008. …

Več:

Blog