Investiranje v zlato

Zlato je bilo zmeraj ena izmed najbolj cenjenih plemenitih kovin, ki je zmeraj imela visoko ceno. Če upoštevamo tudi naraščujoče potrebe po zlatu v industriji in omejene količine zlata, le-to na prvi pogled deluje kot zelo atraktivna vrsta naložbe.

Investiranje v zlato je primerna vrsta naložbe za tiste, ki bi želeli investirati svoj kapital pa ne vedo kam in kako oziroma ne želijo tvegati z naložbami v delnice in razne investicijske sklade. Zlato namreč ponuja neprimerljivo večjo varnost naše naložbe v primerjavi z drugimi vrstami investicij, medtem ko so bili trendi cen zlata v letih 2003-2008 zelo ugodni. V roku petih let (2003-2008) so cene zlata na trgu narasle za več kot 180%, vendar pa je potrebno poudariti, da se cene zlata na svetovnem trgu spreminjajo iz dneva v dan in da se špekulacije lahko končajo slabo.

Zlato kovanci

Kakorkoli, če investiramo naš kapital v zlato, smo lahko relativno mirni in brez bojazni glede prihodnjega razvoja cen zlata na trgu. Zlato je bila zmeraj visoko cenjena plemenita kovina in v najslabšem primeru obvaruje vloženi kapital pred inflacijo. Poleg tega “zlate rezerve” pridejo prav še posebej ob eventualnih težkih časih, ko obstoječa plačilna sredstva in delnice izgubijo svojo vrednost.

Investiranje v zlato je privlačno tudi zato, ker zlato v primerjavi z ostalimi plemenitimi kovinami ni obdavčeno, medtem ko je pri nakupu ostalih plemenitih kovin v Sloveniji potrebno plačati 20% DDV-ja. Podobno je tudi v drugih državah kjer DDV prav tako znaša približno 20%, odvisno od države do države.