Pomanjkljivost investiranja v paladij

Poleg številnih prednosti, ki jih ponuja investicija v paladij, ima le-ta tudi svoje pomanjkljivosti, zlasti v primerjavi z investiranjem v zlato. Če je zanesljivost in varnost paladija ena izmed njegovih prednosti, pa je hkrati tudi njegova pomanjkljivost. Paladij ima namreč kratko zgodovino v finančnem sektorju in se dosedaj še ni izkazal v času krize kot sta se na primer srebro in zlato, ki sta zgodovinsko dokazano med najbolj iskanimi in cenjenimi rečmi v kriznih časih.

Paladij varčevanje

Poleg kratke zgodovine v finančnem sektorju in nezanesljivosti ob potencialni krizi, pa gre kot pomanjkljivost naložbe v paladij omeniti tudi nejasnost razvoja cen paladija v bodoče. Glede na to, da se kar polovica celotne proizvodnje paladija porabi v avtomobilski industriji za izdelovanje katalitičnih konvertorjev, ima lahko trenutna kriza finančnega sistema, ki se počasi seli tudi na področje gospodarstva, tudi negativne posledice na razvoj cen paladija. Manjša stabilnost in zanesljivost naložb v paladij je postala jasna po juliju 2008, ko so cene paladija začele padati, medtem ko je zlato v veliki meri zadržalo in celo povečalo svojo vrednost. Če je bila pred julijem leta 2008 cena ene unče paladija v primerjavi s ceno ene unče zlata 2:1, je bilo razmerje med ceno paladija in zlata v oktobru že 4:1. Čeprav padec cen paladija morda predstavlja enkratno priložnost za nakup in velik dobiček po določenemu času, pa lahko pomeni tudi spremembo razmerja cen med paladijem in zlatom v prihodnosti.

Med pomanjkljivostmi investiranja v paladij moramo še prišteti njegovo obdavčitev ob nakupu, ki v Sloveniji znaša 20%, vendar pa je podobno tudi v drugih državah. DDV v tujini je lahko nekaj odstotkov nižji, lahko pa tudi višji, odvisno od države do države.