Zgodovina paladija

Paladij, tako kot platina, nima tako dolge in bogate zgodovine kot srebro in zlato, ki sta zelo cenjeni plemeniti kovini že od antike. Zgodovina paladija kot ene izmed kovin tako imenovane platinaste skupine je tesno povezana z zgodovino platine.

Tesno in prepletajočo se zgodovino paladija in platine dokazuje tudi samo odkritje paladija. Paladij je namreč odkril angleški fizik in kemik William Hyde Wollastom pri razvijanju metode za obdelavo platinaste rude. Angleški znanstvenik je novo odkrito kovino poimenoval po asteroidu Pallas, kateri pa je svoje ime dobil po vzdevku Atene, grške boginje modrosti.

Zgodovina paladija

Danes se paladij uporablja za številne namene v mnogih industrijskih panogah, vendar temu ni bilo tako skoraj dve stoletji po njegovem odkritju. Wollaston, ki je odkril paladij, ni imel uspeha z iskanjem tržišča za svoje zaloge paladija, medtem ko Norton Johnson, ki je ustanovil podjetje za predelovanje zlata, paladij oglaševal za uporabo v kemiji, za izdelavo medicinskih instrumentov in kot nadomestilo za jeklo. Kljub temu je uporaba paladija vse do začetka 20. stoletja ostala izjemno redka, medtem ko so metode za njegovo pridobivanje pretežno temeljile na metodah, podobnih Wollaston-ovim. Zato se je paladij uporabljal le v omejenih količinah.

Velik pomen za širšo uporabo paladija je imel začetek proizvodnje paladija s strani podjetja the International Nickel Company of Canada leta 1930. Kljub temu je bilo ključnega pomena za obseg uporabe, primerljive z današnjo, povpraševanje po paladiju v avtomobilski industriji za izdelovanje katalizatorjev v 70. letih in še posebej v 90. letih 20. stoletja.

Glede na kratko zgodovino paladija najbrž tudi ne preseneča njegova kratka zgodovina v finančnem sektorju. Prve paladijeve naložbene palice in kovanci so bili na voljo investitorjem šele v poznem 20. stoletju, vendar pa investiranje v paladij zelo zaostaja za naložbami v srebro in zlato.